Öland Roots

Personuppgifter och din integritet

Personuppgiftspolicy för Öland Roots


Senast uppdaterad 29 november 2018

Under våren 2018 träder den nya personuppgiftslagen GDPR i kraft. Detta är en viktig milstolpe för privatpersoners rätt till sin integritet. Hur föreningen Öland Roots arbetar med denna sakfråga är därför viktigt för att du ska känna dig trygg i ditt festival-engagemang.

Med anledning av festivalen efterfrågar samt hanterar föreningen Öland Roots personuppgifter för flertalet ändamål. Därför måste du som uppger personuppgifter i något av föreningens webbaserade formulär, som tillgängliggjorts via www.olandroots.com eller genom annan av föreningens representanter, läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy. Därefter kan du fortsätta din registrering.

Öland Roots drivs som en ideell kulturförening och har organisationsnummer 802418-2456. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, ansvarar vi för behandlingen av dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till dig som fysisk person. Exempel på sådan information kan vara namn och adress samt kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress.

Därför är det vår skyldighet att informera om vilka personuppgifter vi samlar in och av vilken anledning det är viktigt för oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dessa och vilka våra ändamål är. Den beskriver också dina rättigheter i relation till de lämnade personuppgifterna.

I dagsläget samlas personuppgifter in i formulär för Öland Roots:

 1. Funktionärer
 2. Arbetsledare
 3. Huvudansvariga
 4. Medlemmar
 5. Gäster
 6. Arrangörer
 7. Artister
 8. Biljettköpare
 9. Mottagare av nyhetsbrev

 

UPPGIFTER SOM HANTERAS

Nedan beskrivs vilken information som vi samlar in och hanterar i samband med din registrering och i administrationen av denna. Vi värnar om din integritet och hanterar dina inlämnade personuppgifter med respekt.

Vi kan komma att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs nedan:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Telefonnummer
 4. IP-adress
 5. Personnummer
 6. Födelsedatum
 7. Hemadress
 8. Närmast anhörig
 9. Telefonnummer till närmast anhörig
 10. Annan särskild information kopplat till syftet av din registrering samt för att möjliggöra service till dig som deltagare.

Notera vänligen att vi inte kan hantera din registrering i våra system om du inte tillhandahåller oss med personuppgifterna enligt ovan.

 

ÄNDAMÅL MED HANTERINGEN

Vi kommer att hantera informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att administrera din anmälan och dela information med dig med anledning av din anmälan;
 2. för att administrera ditt deltagande på Öland Roots;
 3. för att följa upp ditt deltagande på Öland Roots;
 4. för att skicka dig meddelanden och notifieringar samt nyhetsbrev från Öland Roots via e-post och på andra sätt;
 5. för att kontakta dig rörande ditt deltagande;
 6. för att kontakta dig rörande ditt uppdrag;
 7. för att förbättra och utveckla hur Öland Roots arbetar med funktionärer, arbetsledare, huvudansvariga, medlemmar, gäster, artister och arrangörer;
 8. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, våran egendom och säkerhet och om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;
 9. för att fullgöra förpliktelser enligt lag eller avtal och;
 10. för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra tjänster.

 

SAMTYCKE

Genom att dela dina personuppgifter med föreningen Öland Roots accepterar du:

 1. hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy;
 2. att erhålla direktmarknadsföring från oss, till exempel genom e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke. 

 

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämpad lag.

Information som vi erhåller om dig i samband med din registrering kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

 

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig om detta på www.olandroots.com. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi att meddela dig enligt vad som är lämpligt efter omständigheterna. Om det krävs enligt tillämpad lag kommer vi naturligtvis även att be om ditt samtycke.

 

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT EU-LAGSTIFTNING

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss en gång per år. Du har alltså rätt till information om vilka av dina personuppgifter som finns hos, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka uppgifterna lämnats ut. Enligt lag har du rätt till denna information kostnadsfritt och utan att ange skäl!

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till hantering av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när som helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Notera dock att för sådana fall där vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Kontakta oss på info@olandroots.com om du har frågor kring dessa rättigheter eller önskar att dina uppgifter ska tas bort. Vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och om möjligt din adress och den e-postadress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.