Öland Roots

Barn och familj Reboots

Öland Reboots - Sveriges Barnsligaste Festival

Tälja, dansa, pyssla, måla, leka, yoga... Öland Reboots är en arena för alla, framförallt för barnen. Varje år checkar hundratals barn in på festivalen. 

Arbetet för att skapa en bra festival för barnen har pågått under flera år, ett arbete som är byggt på samverkan. Festivalen arbetar nära räddningsteam, kreativa skapare, socialtjänst och ordningsvakter för att platsen ska vara särskilt trygg för barnen. Dessutom inkluderas barnen i skapandet av festivalen och med barnen som utgångspunkt har program planerats, vattenposter utformats, lekytor skapats och rutiner utformats.

Barnhörnan

 

Inne på scenområdet skapas en äventyrlig plats för barnen att utforska och leka. I barnhörnan är barnen i fokus, där finns allt utrymme för lek, mys och att få skoja runt med nya och gamla vänner. Föräldrar har fortfarande sina barn under uppsikt men poängen med platsen är att ha ett space bara för barnen även inne på festivalområdet.

 

Aktiviteter

 

Utöver att miljön och sammanhanget är utformat med barnen i fokus arrangeras det också flera aktiviteter för barn. Det kommer dansas, pysslas, målas och drejas.

Vanligtvis brukar det eka över festivalområdet av skratt och små skor som springer över dansbanan och genom tallskogen.

Säker och trygg

 

Öland Reboots är en samlingsplats för hundratals personer i en skog vid ett hav. Ibland kan det vara lätt att gå vilse. Alla barn som kommer in på området skriver upp sig och en vuxen och dess telefonnummer som är kontaktperson om det skulle behövas. Samtliga som arbetar på festivalen vet var uppsamlingsplats och kontaktuppgifter finns om ett barn kommer bort från sin vuxna.

Om ett barn kommer på villovägar är uppsamlingsplatsen i räddningsteamets hus. Där finns leksaker och räddningsteamet delar ut ballonger gjorda av skyddshandskar till barnen. 

Öland Reboots skapas tillsammans med alla som är här, så även av barnen.