Öland Roots

Miljö och hållbarhet

Sedan 2004 har festivalen Öland Roots verkat och vuxit i en glänta strax söder om Ölandsbron. Vi är en rörelse som vill något, som vill skapa Sveriges mysigaste festival genom kärlek, solidaritet och medvetenhet utifrån reggaens positiva budskap. Vi är alla kollektivt och individuellt beroende av utvecklingen runt om oss. Vi kan alla påverka åt vilket håll utvecklingen tar och Öland Roots ska genom aktivt och kontinuerligt arbete ta sitt ansvar i detta beroendeförhållande.

Under 15 år har Öland Roots utvecklats. Genom att ständigt ifrågasätta oss själva, lyssna på andra och utifrån det utvärdera våra val. Under 2015 tog vi ett stort steg och påbörjade den väg som gjort att vi idag kontinuerligt arbetar med alternativ som leder oss till en mer hållbar, jämställd och miljömässigt stabil värld. Ett exempel är att vi 2015 slängde nästan 10 000 kg brännbart avfall, bara tre år senare var siffran nere på under 5000 kg. Den totala vikten på allt vårt avfall har de senaste tre åren minskat med 28 %.

Det tar ungefär 1–5 år för en fimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner... en plastpåse tar 20-30 år på sig att lösas upp till mikroplast. Därför sorterar vi allt.

 

Festivalens läge med närheten till Östersjön och det naturkänsliga område där festivalen äger rum innebär ett stort ansvar för oss. Vi vill verka för att Östersjön och Sandbergen med sin känsliga natur tas om hand. Vi ser oss också i ett större sammanhang, länkad till hela vår värld, en värld vi värdesätter och tror oss kunna påverka.

Inför 2022 vi vill än en gång utvecklas till en än mer hållbar festival tillsammans med artister, besökare, workshopsledare, trygghetsaktörer, konstnärer, opinionsbildare och människor i alla livets skeenden.

Öland Roots tillsammansodling är en odling där ett tio-tal personer med familjer har gått samman och tillsammans odlar 1400 kvadrat meter på Havtornsgården i Triberga på södra Öland.

 

I miljöarbetet ingår bland annat:

  • Återvinna och återanvända allt, inklusive allt som besökare, artister, säkerhetspersonal, försäljare och andra aktörer använder under festivalen.
  • Kompostera matavfallet från Ogräs bar och restaurang och använda detta som näring i vår egen odling
  • Klimatkompensera för de resor artister gör där alternativ till flyg inte kan nyttjas
  • Tillsammansodla de KRAV-certifierade grödorna som används i festivalens egna restaurang