Öland Roots

Öland Roots - Sveriges Barnsligaste Festival

Tälja, dansa, pyssla, måla, leka, yoga... Öland Roots är en arena för alla, framförallt för barnen. Varje år checkar 400-500 barn in på festivalen. 

Arbetet för att skapa en bra festival för barn har pågått under flera år, ett samarbete som är byggt på samverkan. Festivalen arbetar nära räddningsteam, kreativa skapare, socialtjänst och ordningsvakter för att platsen ska vara trygg. Dessutom inkluderas barnen i skapandet av festivalen och med barnen som utgångspunkt har programmet planerats, vattenposter utformats, lekytor skapats och rutiner formats.

Barncamping

 

Under 2018 förvandlades familjecampingen till barncampingen. Campingen utgår ifrån barnen och aktivitetsytor, utformning och information är skapad för att barn ska ha roligt, trivas och känna sig trygga. Bland annat är vattenposterna låga och det finns micro att värma mat i. 

Aktiviteter

 

Utöver att miljön och sammanhanget är utformat med barnen i fokus arrangeras det också flera aktiviteter för barn. Det kommer dansas, pysslas, målas och drejas.

Vanligtvis brukar det eka över festivalområdet av skratt och små skor som springer över dansbanan och genom skogen.

Säker och trygg

 

Öland Roots är en samlingsplats för tusentals personer i en skog vid ett hav. Ibland kan det vara lätt att gå vilse. Alla barn som kommer in på området skriver upp sig och en vuxen och dess telefonnummer som är kontaktperson om det skulle behövas. Samtliga som arbetar på festivalen vet att om ett barn rör sig utan en vuxen vet var uppsamlingsplatsen är samt att kontaktuppgifter finns. 

Om ett barn kommer på villovägar är uppsamlingsplatsen i räddningsteamets hus. Där finns leksaker och räddningsteamet delar ut ballonger gjorda av skyddshandskar till barnen. 

Öland Roots skapas tillsammans med alla som är här, så även av barnen.