Öland Roots

Kulturföreningen

Öland Roots är en ideell förening som varje sommar sedan 2004 (förutom senaste två åren) arrangerar en festival med samma namn runt en dansbana på södra Öland. Fokus har alltid legat på musiken, att erbjuda besökarna reggae/urban musik, men har de senaste åren breddats på det konstnärliga planet och inkluderar numera ett stort antal andra kulturella aktiviteter. Festivalen har en stark lokal förankring men håller samtidigt internationellt hög standard och har haft många av de allra största namnen inom genren genom åren. Föreningen värnar om demokratiska principer och respekten för allas lika värde, och verksamheten såväl som vårt uttryck präglas av värdeorden: kärlek, solidaritet och medvetenhet. Vi tror på kraften i det gemensamma.

Läs Öland Roots manifest!
Öland Roots är en ideell kulturförening