Öland Roots

Skjutsgruppen

Samåk till Öland Roots

Från 2014 har vi ett samarbete med Skjutsgruppen. Syftet är att underlätta för besökare att hitta ett billigt, roligt och miljövänligt resande till och från festivalen.

Upplägget är enkelt! Ladda ned deras app som heter "Skjutsgruppen". När du laddat ner appen kommer du till festivalens samåkningar genom att söka på "Öland Roots".

Samåkningar till Öland Roots
Nedan kan du se vilka skjutsar som erbjuds till och från festivalen!