Öland Roots

2019-03-21

2019 är frontfigurerna på Öland Roots scener kvinnor


Sen 2004 har festivalen
Öland Roots verkat och växt i en glänta strax söder om Ölandsbron. Utifrån kärlek, solidaritet och medvetenhet skapas ett sammanhang där människor möts. Samhället är inte jämställd. Öland Roots är en av många aktörer som kan agera för förändring. En förändring som inte behöver vara så komplicerad.

För en jämställd scen finns mycket att göra. Det generella mönstret är att vissa har mer utrymme än andra. Det syns i hela musikbranschen, inom reggae-genren samt på festivalen Öland Roots. Ett exempel är fördelningen på Öland Roots scener. De senaste fem åren har 160 akter bokats, varav 40 utav dessa akter haft frontfigurer som är kvinnor.

Från början var inte ambitionen att enbart boka akter med frontfigurer som var kvinnor. Inför årets festival tog föreningen däremot ett aktivt beslut att försöka göra någonting åt situationen. Inför årets festival tillsattes en bokningsgrupp som började lista artister, musiker och frontfigurer som skulle passa festivalen. I den processen gick föreningen från att tro att det finns för få kvinnor på reggaescenen, till att kunna konstatera att det finns underlag för att fylla Öland Roots scenplatser i flera år.

I sommar är samtliga frontfigurer på Öland Roots scener kvinnor! Med namn som Marcia Griffiths, Koffee, Queen Ifrica och Syster Sol går det att konstatera att Öland Roots bokat några av världens bästa reggaeartister till sommarens festival! Dessa artister driver världsarvet vidare och får hela världen att gunga med sin musik.

När en struktur hamnar i ljuset är det inte särskilt svårt att hitta sätt att utmana och bryta den. När föreningen väljer att lyssna på besökarna, tillåter sig att utmanas och aktivt ta ansvar för handlingarna kan förändring ske.

Öland Roots bygger på viljan till ett bättre samhälle. Föreningen vill vara en positiv aktör som får andra att utmana sig själva och skapa ett inkluderande sammanhang som kännetecknas av kärlek, solidaritet och medvetenhet.

Det kan vara svårt att hitta och synliggöra strukturer. Vi lever i dem. Genom perspektiv och ifrågasättande från besökarna har föreningen hittat förbättringar och vägar framåt. Öland Roots ska vara en öppen plats. Årets line up utmanar bilden av vad som är möjligt att göra och vilka berättelser som berättas. Årets bokningar är ett avstamp för att till kommande år kunna ha jämställda scener.

Se alla artister här.