Öland Roots

En ideell förening – en plattform för engagemang

Öland Roots är en del av civilsamhället och drivs som en förening. Genom ideella eldsjälar skapar föreningen en plattform för många som tillsammans bidrar till ett levande samhälle. Idag, söndagen 24 februari, samlades föreningens högsta beslutande organ – årsmötet. Tillsammans gick vi igenom 2018 alla händelser och vi kan konstatera att den 12, 13 och 14 juli 2018 förvandlades dansbanan söder om Ölandsbron än en gång till en stor bubblande kittel, en kittel sjudande av kärlek, solidaritet och medvetenhet.

Vi kan också konstatera att engagemanget i och för Öland Roots pågår året om. Varje dag är föreningen Öland Roots levande och rörelsen växer. Öland Roots är en plattform där olika människors engagemang manifesteras på olika sätt. Under våren har bland annat en bokningsgrupp som tillsammans ansvarar för scenframträdanden skapats. Ett annat inslag är tillsammansodlingen, en tredje grupp är gruppen som arbetar med det kulturella schema, ett fjärde sätt är att vara med i nätverkande och sammanhang kring arbetet för miljö och hållbarhet, ett femte är att sitta i styrelsen eller ingå i andra förtroendeuppdrag.

 

Några av föreningen Öland Roots medlemmar som idag samlades till årsmöte.

 

Öland Roots arrangeras inte bara av några enskilda människor. Öland Roots är lika mycket en skapelse av varje enskild medlem, funktionär, snickare, odlare, kock, DJ, konstnär, musiker, gatevakt, journalist, administratör, tekniker, väktare, försäljaren markägare, granne... Vi är alla aktörer som tillsammans skapar Öland Roots. Men vi vilar på vår demokratiska förening, en förening med ungefär 450 medlemmar.

Vi blickar nu framåt mot 2019 och den sextonde upplagan av Öland Roots och ser fram emot ännu en fantastisk festival och verksamhetsår!