Öland Roots

Genom Kalle Baahs karakteristiska sound där jamaicanska rytmer möter inhemska melodier anas både bruksortens ödmjukhet och – trots över 40 år som band – ungdomens upprorslystnad. Som otvivelaktiga pionjärer och initiativtagare till Bob Marleys minneskonsert är det omöjligt att förneka deras enorma betydelse för utvecklingen av den svenska reggaescenen.

Till Öland Roots kommer Kalle Baah med nyskrivna låtar och gamla klassiker, musik som passar såväl gammal som ung.